โรงแรมกระบี่โคซี่เพลส
Krabi Cozy Place Hotel

67/9 Isara Rd., Paknam, Muang District, Krabi 81000
Tel: (+66)75-623-973, (+66)75-623 974 Fax (+66)75-623-975
Mobile: (+66)81-9035735

www.krabicozyplacehotel.com
E-mail:info@krabicozyplacehotel.com